27 شهریور 1401

نقدی بر رویه محاکم قضایی تهران در ابطال آرای داوری به استناد بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

مقدمه اول: این نوشتار صرفا در برگیرنده دو فرض است: (فرض اول) داور در مهلت قانونی سه ماهه مذکور در ماده 484 ق.آ.د.م. اقدام به صدور […]
27 شهریور 1401

بررسی حقوقی نوع و میزان مسئولیت شرکت‌ها و موسسات بازرسی در نظام حقوقی ایران

منابع حقوقی حاکم بر فعالیتهای شرکتها و موسسات بازرسی به ترتیب عبارتند از “قانون”، “قرارداد و شرایط عمومی بازرسی”، “رویه قضایی” و “عرف و عادات متعارف […]
20 شهریور 1401

رعایت “اصل تناظر” در اجرای قرار کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری

واژه “تناظر” اسم مصدر از باب تفاعل در زبان و ادبیات عرب است. باب تفاعل، غالبا برای مشارکت میان دو نفر به کار می رود؛ اما […]